വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 09, 2007

യ്യോ‍ാ‍ാ‍ാ ന്റെ യാഹ്വേ... Yahoo! Apology Drama

ങ്ങള് ത്ര മൊയന്താണ്ന്ന് ഞമ്മളറിഞ്ഞില്ലാ ട്ടൊ! പ്പൊ ന്തായ്ക്ക്ന്ന് സംഭവം?

ഇങ്ങളും ഞമ്മളും കച്ചറ തൊടങ്ങ്യപ്പം ഇങ്ങള് പറഞ്ഞ്, അത് ഓലാണ്, ഇന്ത്യേലെ വലപ്പണിക്കാരാണ് ഇ പ്പരിപാട്യെല്ലം ഒപ്പിച്ചത്...ന്ന്. മാപ്പ് പറയണ്ടത് ഓലാണ് പൊലും!

ഞമ്മള് സമ്മയ്ക്കാണ്ടെ പ്രതിഷേധോം പരിപാടീം ആയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച്. ഇങ്ങക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായീന്ന് ഞമ്മള് വിശാരിച്ചി.

ഇപ്പൊ ന്താ കാണ്ന്ന്? ഇങ്ങളെ വലപ്പണിക്കാരന്നെ ഇങ്ങള്യും ഞമ്മള്യും മൊയന്താക്കാന്‍ നോക്കാണ്!!! ഞമ്മള് പണ്ടേ മൊയന്താണ്, ഇല്ല്യെങ്കീ ഇങ്ങളോട് അടീണ്ടാക്കണ്ടി
വരില്ല്യേനല്ലൊ! ഇങ്ങള് ഞമ്മളക്കാട്ടിലും വല്യ മൊയന്താണ്ന്ന് ഇപ്പൊ മന്‍സ്‌ലായ്ക്ക്ണ്. ഇല്ല്യാച്ചെങ്കില് ഇങ്ങളെ പ്രസ്താവനാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുത്തോ കൊര്‍ച്ച് എയ്തിക്കൂട്ടീട്ട്
അട്ക്കളേന്റെ ഏതോ മൂലേല് ഇട്ട്ങ്ങായ്ട്ട് പോവാന്‍ ഇങ്ങക്ക് കഴിയ്യോ? അതിന് ഇങ്ങളെ വലപ്പണിക്കാര്ക്കേ പറ്റൂ.

ഓല്‍ക്കറിയാലോ ഇങ്ങക്ക് മലയാളം വായിക്കാനറിയൂലാന്ന്!!!

Dear readers, join the fun of apology bullshit!

What you do if you wanna say sorry against Ur ego? Write it on a sticky-note and paste it under the table. If your Mom/Dad ask you, "Did u said sorry to your sister?", you
can say YES and take the note from down the table and show them!

Exactly this is being done by Yahoo! (or it's content provider for Malayalam portal). They've prepared an apology and posted it in the Continental Corner of the portal. This
is my first time experience to see an apology coming under 'continental recipies' category.

Now I have real doubts about the content providers. Are they trying also to fool Yahoo!, along with the bloggers? It's obvious, Yahoo! uncle don't know to read Malayalam.
(I'm here, dear Yahoo!, if you want someone to read Malayalam for you. Simply mail me: swarthan @ gmail d.o.t com)

You guys are forcing me to do this again:This is parody of the famous Yahoo! yodle. I'm posting this in protest of Yahoo!'s plagiarism. The above yodle simply means, "Shame Shame, Puppy Shame."

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ പറഞ്ഞു...

കൂട്ടരേ,
യാഹൂ നാടകം തുടരുന്നു...

ittimalu പറഞ്ഞു...

ഹി ഹി ഹി .. ഇതന്നെ ഞാനും ചോദിച്ചെ.. ഇതാണോ മാപ്പെന്ന്?

ബിന്ദു പറഞ്ഞു...

ഹിഹ്ഹി.. സ്വര്‍ത്ഥൊ.. ഇതിപ്പോ വന്ദനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആ നായികയെകൊണ്ട് ഐലവ് യൂ പറയിപ്പിച്ചതുപോലെ.:)
qw_er_ty

സന്തോഷ് പറഞ്ഞു...

സ്വന്തമായി നാലു വരി എഴുതാനറിയാത്തതാവാം കട്ടെടുക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം. അപോളജി എന്ന പേരിലൊരു റെസിപി പടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു, കഷ്ടം.

Inji Pennu പറഞ്ഞു...

ഇതിനെയാണ് സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ മാഷെ,
Mockery of an apology എന്ന് കാരണവന്മാര്‍ പറയുന്നത്. ഈംഗ്ലീഷില്‍ പ്രെസ്സില്‍ കൊടുത്തതല്ല, മലയാളത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കാരണാം അതും എഴുതിയത് ദുനിയാക്കാരായിരിക്കും. Lost in Translation എന്നു പറയല്ലൊ. എ, അതൊരു സിനിമയല്ലേയേന്ന് ചോദിക്കണ്ട:) ഹിഹിഹി!

സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ പറഞ്ഞു...

ഇട്ടിമാളൂ, ബിന്ദൂ, സന്തോഷേ, ഇഞ്ചീ, നാടകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം...

riz പറഞ്ഞു...

പ്രശ്നം തീരട്ടെ.

വെബ് ദുനിയക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവാം. ‘പ്രശ്നം വന്നതു യാഹൂവിന്റെ ഡൊമൈനില്‍’ ആണെന്ന പോലെ ഖേദവും യാഹൂ ഡൊമൈനില്‍ തന്നെയാണിപ്പോള്‍.

‘ആരാണത് നല്‍കിയത് എന്നറിയണം‘ എന്നത് ‘ആരാണു കണ്ടന്റ് പ്രൊന്വൈഡര്‍ എന്നറിയേണ്ടതില്ല’ എന്ന വാദത്തിനോടു തീരെ യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ.